GetID VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED

Viimati muudetud: 02.09.2019

Need kasutustingimused (edaspidi tingimused) kehtivad GetID veebisaidi kohta, mis asub aadressil http://getid.com, ja kõigi seotud veebisaitide kohta (edaspidi veebisait). Veebisaidi avamise ja kasutamisega nõustub veebisaidi kasutaja (edaspidi kasutaja või teie) nende tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, siis ärge kasutage seda veebisaiti ega mingisugust sellel veebisaidil leiduvat teavet, linki või sisu. Kui te jätkate veebisaidi kasutamist, kinnitate, et olete käesolevate tingimuste ja nende muudatustega nõus.

Neid tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta, täiendada või uuendada ilma ette teatamata, avaldades muudetud tingimused veebisaidil. Et muudatustest teada saada, külastage seda lehte korrapäraselt. Kui te pärast niisuguste muudatuste, täienduste või uuenduste jõustumist endiselt avate veebisaidi või kasutate seda, siis nõustute muudetud tingimusi täitma.

 1. ÜLDTEAVE
  1. Selle veebisaidi omanik ja käitaja on GetID OÜ (registreerimisnumber 14700267), Eesti Vabariigi piiratud vastutusega ettevõte (edaspidi GetID või meie). GetID kontaktandmed on järgmised:
   Aadress: Maakri 19/1, 30. korrus, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik
   E-posti aadress: support@getid.ee
  2. GetID pakub idCrediti ettevõtetevahelist platvormi, mis võimaldab klientidele, kes peavad rakendama klienditundmise põhimõtte kohaseid meetmeid või soovivad seda teha, juurdepääsu mitmesugustele tuvastajatele ja tuvastusteenustele vajaduseta neid teenuseid tellida või sõlmida eri tuvastajatega eraldi lepingut (edaspidi GetID teenused või teenused).
  3. Veebisaidi eesmärk on pakkuda teile üldist teavet ja materjale GetID teenuste kohta ning anda võimalus GetID-ga teenuste teemal suhelda.
  4. Need tingimused kehtivad üksnes veebisaidi ja mitte GetID teenuste kohta. GetID teenuseid reguleerivad eraldi tingimused, milles lepivad kokku niisuguste teenuste osalised.
 2. VEEBISAIDI KASUTAMINE
  1. Veebisaidil saadaolev teave
   1. GetID võib oma teenuste tutvustamiseks avaldada oma ainuäranägemisel igasugust GetID teenuseid tutvustavat teavet, mida GetID peab kasulikuks.
   2. Kogu veebisaidil kuvatavat teavet (sealhulgas teavet GetID partnerite või klientide kohta) tuleb lugeda selgitavaks ja GetID ainuäranägemisel avaldatuks.
   3. Veebisaidil saadaoleva teabe sirvimine või veebisaidil esitatud linkidel (sealhulgas kolmanda osalise linkidel) klõpsamine ei tähenda GetID teenuste kasutamist.
  2. Veebisaidi kaudu suhtlemine
   1. Veebisait võimaldab teil suhelda GetID-ga vastavate veebisaidil kättesaadavate vormide kaudu ning küsida lisateavet GetID teenuste kohta ja demosid.
   2. Veebisaidi kaudu esitatud isikuandmeid töödeldakse meie privaatsuspõhimõtete kohaselt.
  3. GetID jätab endale õiguse kehtestada veebisaidi kasutamise suhtes teatud piiranguid. Sellisel juhul nimetatakse niisugused piirangud tingimustes ning kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.
 3. AUTORIÕIGUS
  1. Veebisaidil saadaolev teave ja/või teave, mille GetID edastab teile päringu alusel, mille olete esitanud veebisaidi kaudu või muu suhtlusvahendi abil (sealhulgas kaubamärgid, kujundus, tarkvara, paigutus, välisilme ja graafika), on GetID või tema litsentsiandjate ainuomand, kui pole sätestatud teisiti. Võite teavet ja veebisaidil saadaolevat materjali avada, kasutada ja printida ainult mitteäriliseks või isiklikuks kasutamiseks tingimusel, et teile on lubatud juurdepääs niisugusele teabele või materjalile ning te säilitate kõik autori- ja omandiõigust käsitlevad teated.
  2. Lingid muudele veebisaitidele, sealhulgas kolmandate teenuseosutajate ja GetID partnerite veebisaitidele, ei tähenda, et GetID on niisugustel veebisaitidel pakutavad tooted või teenused heaks kiitnud. Niisuguste linkide kasutamine toimub täiesti teie oma riisikol ja GetID ei võta endale vastutust niisuguste veebisaitide sisu, käideldavuse või kasutamise eest ega sellega seotud kohustusi. GetID ei ole kontrollinud niisuguste veebisaitide mis tahes sisu täpsust, põhjendatust, usaldusväärsust ega täielikkust.
 4. VASTUTUSE PIIRAMINE
  1. GetID püüab anda oma parima, et hoida veebisaidil esitatud teave täielik ja ajakohane. Kui vajate lisateavet, võtke meiega ühendust.
  2. Eelnevast olenemata ei anna GetID veebisaidi, sealhulgas selle käideldavuse ega sisu kohta mingisugust garantiid. GetID ei vastuta veebisaidi teiepoolsest kasutamisest tulenevate kahjude eest kohaldatava õigusega lubatud määral.
 5. KÜPSISED
  1. Veebisait sisaldab küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mille veebisait salvestab kasutaja kõvakettale. Veebisaidi küpsisekasutuse mõistmiseks vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.
 6. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
  1. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik veebisaidi kasutamisest ja käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis asuvas Harju Maakohtus.
  2. Ehkki GetID teenused ja veebisait on suunatud äri- ja mitte eraklientidele, kehtib viimane klausel, ilma et see piiraks tarbijale tema elukohariigi seadustega tagatud kaitse kohaldamist.
Close button
Menüü